For Döngüsü

For döngüsü, işlem koşullarının önceden belirli olduğu durumlarda kullanılır. Hemen bir genel kullanım örneği verelim ve sözdizime bakalım.

for (i in 1..10) {
    println(i)
}

Bu ifadenin çıktısında birden ona kadar saymasını bekleriz.

Burada kullanılan .. operatörü bir aralık belirtir. Buna rangeTo fonksiyonu diyoruz. Tam anlamı şu şekilde aslında 1 <= i && i <= 10 ve yine burada kullanılan && operatörü ve anlamına gelmektedir.

Bir örnek daha verelim. Bu kez sadeleştirilmiş sözdizimi ile gelsin.

for (i in 1..4) print(i)  

for (i in 4..1) print(i)

Birinci ifade için çıktımız 1234 olurken ikinci ifade için tanımsız olacaktır. Peki, bu aralığın tersini almak mümkün mü? Gayet tabii.

for (i in 4 downTo 1) print(i)

Burada çıktımızın 4321 olmasını bekleriz. Peki, son elemanı içermeyen bir aralık oluşturmak istersek bunu nasıl yaparız? Until fonksiyonu ile.

for (i in 1 until 10) { 
     println(i)
}

Tam olarak gösterimi ise şu şekilde olmaktadır: [1, 10)

results matching ""

    No results matching ""