WHEN Koşulu

When ise C benzeri dillerin geçiş operatörü olarak kullanılmakta.

Genel Kullanım

when (x) {
  1 -> print("x == 1")
  2 -> print("x == 2")
  else -> {
    print("x, 1 ya da 2 değildir.")
  }
}

Birden Çok Aralık

when (x) {
  0, 1 -> print("x == 0 or x == 1")
  else -> print("x, 0 ve 1 aralığında değildir.")
}

results matching ""

  No results matching ""