Bir Class Oluşturalım

Peki, harici bir Class nasıl oluşturabiliriz? Proje dizinimizde src üzerinde New diyelim ve yeni bir Package oluşturalım. Oluşturduğumuz Package’nin ismi com.persons olsun. Oluşturduğumuz com.persons ‘ın içerisine yine New diyerek Kotlin File/Class diyelim ve Kind seçeneğinde Class‘ı seçelim.

Person içerisinde bulunan Person Class’ımızı bu dosyanın içerisinde tanımlayalım ve Person içerisinde import edelim.

package com.persons

class Person {
    fun Disp(name:String) = print("Bu kişinin ismi ${name}")
}
import com.persons.Person
import java.awt.PrintJob

fun main(args: Array<String>) {
    val name:String = "Mert Köseoğlu"
    var obj = Person().Disp(name)
}

Bu sayede harici Class‘lar üzerinde de çalışabiliriz.

results matching ""

    No results matching ""