Temel Sözdizimine Genel Bakış

Yazılım dillerinin başlangıç klasiği “Hello World” ile başlayalım uygulamamıza. Öncelikle Intellij IDEA yazılımını çalıştıralım.

Create New Project‘e tıklayalım ve açılan arayüzde Java sekmesi altında Kotlin (Java)seçeneğini işaretleyerek next diyelim. Bir sonraki aşamada Project name alanına ilkuygulama yazarakfinish diyorum.Gerekli modüller yüklendiğinde bizleri sade bir arayüz karşılamakta.

Project sekmesi altında yer alan uygulama dizininin altında yer alan src dizinine sağ tıklayalım ve New ve Kotlin File/Class yönergelerini takip edelim.

Öncelikle JAVA’da bunu nasıl yaparız ona bakalım, hemen ardından Kotlin ile yazalım.

Java ile “Merhaba Dünya”

public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Merhaba Dünya!");
}

Kotlin ile “Merhaba Dünya”

fun main(args: Array<String>) {
    println("Merhaba Dünya!")
}

Kotlin’de bir diğer yazım biçimi olarak da {} kullanmak yerine = operatörü ile daha kısa ifadeler elde edebiliriz. Intellij IDEA üzerine ilgili satırın üzerine alt+enter kombinasyonları ile karşınıza çıkan seçenekte Conver to expression body seçeneği ile bu düzenlemeyi otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

fun main(args: Array<String>) = println("Merhaba Dünya!")

results matching ""

    No results matching ""