Kotlin’de Veri Tipleri

Kotlin’de veri tiplerinde ondalık sayı, tam sayı ve string ifadeleri inceleyelim. Burada ek anektod olarak değişken tanımlamalarında kullanacağımız val ve var farkına da değineceğim.

fun main(args: Array<String>) {
  var myDecimal = 0.1 
  var myNumber = 1  
  var myString: String 
  myString = "Her Şey Çok Güzel Olacak!"
  myString = "En azından hayattayız bu da bir şey be abi."
  val myAnotherString:String
  myAnotherString = "Blog yazmak güzeldir."
}

Burada myDecimal ondalık veri tipimizi, myNumber tam sayı veri tipimizi ve myString string veri tipimizi temsil etmektedirler. Bir değişkeni tanımlarken var kullandığımızda mutable (değişken/değişebilir), val kullandığımızda ise immutable (değişmez) olmaktadır.

Kod bloğumuzun en sonunda, print(myString) dediğimizde bizlere “En azından hayattayız…” çıktısını verir. Fakat böyle bir şeyi val ile yapamayız.

Ek olarak, burada noktalı virgül kullanımı opsiyoneldir.

results matching ""

  No results matching ""