Kotlin’de Yorum Satırları

Birçok yazılım dilinde de kullandığımız sözdizimi burada da geçerli. Burada iki farklı şekilde // Yorum ve /* Yorum */ olmak üzere yorum satırlarını tanımlayabiliriz.

results matching ""

    No results matching ""