DO WHILE Döngüsü

While döngüsünde belirlenen koşul döngünün başlangıcında bulunmaktadır. Bunun anlamı, koşulun false dönmesi halinde while bloğu çalışmayacaktır. Fakat, bazı zamanlarda while bloğunu bir kere de olsa çalıştırmamız gereken durumlarla karşılaşacağız. Bu tarz durumlarda ise Do While ifadesini kullanacağız.

Genel Kullanım

var i:Int = 1
do {
  println(i)
  i++
} while(i <= 10)

results matching ""

    No results matching ""