JAVA JDK ve IntelliJ IDEA Yükleyelim

Kotlin için ihtiyacımız olan yazılımları yükleyelim. JAVA JDK ve Intellij IDEA kurulumlarını gerçekleştireceğiz.

Java JDK

Google’da JAVA JDK araması yaptığımda karşıma çıkan ilk sonuca tıklıyorum. Buradan kendi işletim sisteminizi göz önünde bulundurarak Java SE Development Kit ‘i indirelim.

Linux’ta indirilen klasörde uçbirim açalım.

sudo mv jdk1.8.0_131 /usr/lib/jvm/oracle_jdk8

Eğer ki lib dizini altında jvm dizini yok ise mkdir komutu ile oluşturabilirsiniz.

cd /usr/lib && sudo mkdir jvm

JDK dizinimizin yollarını tanımlayalım. Uçbirimde /etc/profile dosyasını metin editörü ile açalım ve aşağıdaki komutları dosyanın en sonuna ekleyelim.

export J2SDKDIR=/usr/lib/jvm/oracle_jdk8
export J2REDIR=/usr/lib/jvm/oracle_jdk8/jre
export PATH=$PATH:/usr/lib/jvm/oracle_jdk8/bin:/usr/lib/jvm/oracle_jdk8/db/bin:/usr/lib/jvm/oracle_jdk8/jre/bin
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/oracle_jdk8
export DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/oracle_jdk8/db

Cihazımızı yeniden başlatalım. Uçbirimde java -version komutunu girelim. Çıktımız aşağıdakine benzer olmalıdır.

java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)

IntelliJ IDEA

Kotlin için kullanacağımız IntelliJ IDEA yazılımını kendi sitesinden indirelim. Community sürümü ücretsiz olarak yayınlanmakta. Linux için, bin dizini içerisinde idea.sh dosyasını uçbirimde çalıştırmak yeterlidir.

Kotlin için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz.

results matching ""

    No results matching ""