Kotlin’de Class ve Fonksiyon Yapısı

Kotlin üzerinde basit bir örnek bloğu yazdım. Eminim, zihninizde sözdizimi ve işleyiş biçimi adına faydası olacaktır. Bir class içerisinde fonksiyon tanımladım.

fun main(args: Array<String>) {
    val name:String = "Mert Köseoğlu"
    var obj = Person().Disp(name)
}

class Person {
    fun Disp(name:String) = print("Bu kişinin ismi ${name}")
}

Burada Inmutable (değişmez) val ile name değişkenimin String bir ifade olduğunu belirttim ve değerine ismimi yazdım. Bir satır altında obj değişkenimin içerisinde Person classının içerisinde bulunan Disp fonksiyonuna değer gönderdik.

Class Person‘ın içerisinde tanımladığımız Disp fonksiyonunda ise gelen değeri print fonksiyonu ile yazdırdık. Burada dikkat ederseniz ${name} tarzında bir ifade kullandım. String bir ifade içerisinde değişken tanımlamanız için $ kullanmanız gerekmektedir. Peki, {} kullanmamızın amacı nedir? ${} ifadesini name.lastname tarzında birden fazla dizinin yazılmasında kullanıyoruz.

fun main(args: Array<String>) {
 val b = 10
 val a = 5

 print("Bir $a sayısı ile bir $b sayının toplamı ${a+b} dir.")

}

results matching ""

    No results matching ""