Sonuç

Docker'in Türkçe kaynak eksikliği herkesçe bilindiği için bu makaleyi oluşturmaya karar verdim. Kısa da olsa bir PHP geliştiricisinin hangi süreçlerden geçmesi ve hangi adımları izleyerek işlevsel bir Docker kullanıcısı olabileceğini anlatmayı hedefledim.

Teşekkürler.

results matching ""

    No results matching ""