PHP Docker Boilerplate

Git clone komutu ile paketimizi yerele çekelim. Paketimizin içerisinde yer alan app dizini bizim Linux'taki mount, Docker 'daki Volumes dizinidir. Bir anlamda yerel bilgisayarınızdaki çalışma dosyalarınızdır. Biz, app dizini üzerinde çalışacağız.

Gerekli dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz: https://github.com/webdevops/php-docker-boilerplate/tree/master/documentation

git clone https://github.com/webdevops/php-docker-boilerplate.git docker

Uçbirimde paket dizininde aşağıdaki komut ile birlikte çalışma ortamımızı seçelim. Geliştirme ortamında development olanını seçmekte fayda var. Gerekli hata ayıklama gösterimleri açık olarak gelmekte.

cp docker-compose.development.yml docker-compose.yml

Şimdi, docker-compose.yml dosyamızın içeriğine bir göz atalım. Burada yer alan komutların açıklama ve anlatımları için Dockerfile oluşturma üzerine araştırma yapabilirsiniz. Ben kullanmayacağım için links altında belirtilen mail servisini siliyorum.

MySQL veritabanı olarak 5.7 sürümünü kullanmayı tercih ettiğim için başındaki yorum satırını kaldırarak ilgili satırı aktif ediyorum. Hemen yukarısında kalan 5.6 sürümünün başına yorum satırı koyarak geçersiz hale getiriyorum.

dockerfile: MySQL-5.7.Dockerfile

Ve son olarak phpMyAdmin kullanmak istediğim için dosyanın aşağında bulunan yorum satırlarını silerek aktif hale getiriyorum ve görebilmek için bir port tanımlıyorum.

phpmyadmin:
 image: phpmyadmin/phpmyadmin
 links:
  - mysql
 ports:
  - 3000:80
 environment:
  - PMA_HOSTS=mysql
  - VIRTUAL_HOST=pma.boilerplate.docker
  - VIRTUAL_PORT=80
 volumes:
  - phpmyadmin:/sessions

Buna göre, phpMyAdmin'in 3000'inci portumda çalışmasını beklerim.

Kullandığımız paketin dökümantasyonunda ortam değişkenleri ve daha birçok konuda anlatım bulunmakta. Kendi ihtiyaçlarınıza göre inceleyerek yapılandırabilirsiniz.

results matching ""

  No results matching ""