Docker Kurulumu

Ben Arch Linux kullanıcısıyım. Pacman kullanarak ihtiyacım olan uygulamaları yüklüyorum.

sudo pacman -S docker docker-compose

Yükledikten sonra Docker servisimi başlatıyorum.

sudo systemctl start docker.service

Linux kullanıcılarının dikkat etmesi gereken bir nokta var. Docker'ın her komutunda sudo kullanmak ya da Docker'ı kullanıcı grubuna eklemek zorundasınız. Ben eklemeyi tercih ediyorum.

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER

Bu işlemden sonra oturumumu yeniden başlatıyorum. Uçbirimde docker version komutunu çalıştırıyorum. Eğer sizin de çıktınız aşağıdakine benzer ise her şey yolunda demektir.

Client:
 Version:   17.10.0-ce
 API version: 1.33
 Go version:  go1.9.1
 Git commit:  f4ffd2511c
 Built:    Wed Oct 18 23:08:56 2017
 OS/Arch:   linux/amd64

Server:
 Version:   17.10.0-ce
 API version: 1.33 (minimum version 1.12)
 Go version:  go1.9.1
 Git commit:  f4ffd2511c
 Built:    Wed Oct 18 23:09:11 2017
 OS/Arch:   linux/amd64
 Experimental: false

results matching ""

  No results matching ""