Docker Compose

Docker Compose birden fazla konteynırı ayağa kaldırmaya yarar. Öncelikle bu paketimizi build etmemiz gerekli.

docker-compose build

Yukarıdaki komut ile inşaa ederek ihtiyaçlarımıza yönelik yapılandırdığımız Dockerfile dosyamız bizlere ilgili servislerin imajını indirmekle görevlidir.

Gerekli işlemler tamamlandığında docker image ls komutu ile tamamlanan imajlarımızı görüntüleyebiliriz. Sol kısımda yer alanlar ise ID değerleridir.

Şimdi buradaki imajlarımızı ayağa kaldıralım, çalıştıralım.

docker-compsoe up -d

Buradaki -d parametresi detached'ten gelmektedir. Türkçesi ile bağımsız, tarafsız anlamlarına gelmekte ve olan detached'in bizler için asıl amacı Docker komutlarını arka planda çalıştırmasıdır.

Komutumuzu çalıştırdıktan sonra adres çubuğumuza localhost:8000 yazarak Apache sunucumuza, localhost:3000 yazarak da phpMyAdmin ekranımıza ulaşabilirsiniz.

Buradaki app dizininde Laravel, CI ve WordPress gibi yukarıda da sözünü ettiğimiz Framework'leri (çatı) kullanabilir farklı PHP sürümleri ve servisleri ile ihtiyacına göre çalışma ortamınızı yapılandırabilirsiniz.

Çalışmalarınızı GitHub'a, Dockerfile dosyanızı ise imaj haline getirerek Docker Hub hesabınıza atabilirsiniz.

results matching ""

    No results matching ""