Webpack Dev Server

Evet, bundan daha önce söz etmiştim. Webpack Dev Server, geliştirme ortamında bizlere sanal sunucu ortamı sunmaktadır. Şimdi çalışmamıza dahil edelim.

npm install --save-dev webpack-dev-server

Yukarıdaki komut ile çalışma dizinimize ilgili paketi tanımlayalım. Bu gibi yerel dizinde çalışıldığında daha verimli olabilecek paketleri global olarak yüklememeye özen gösterelim. GitHub’ta ya da bir takım çalışmasında yereldeki package.json dosyanızda gözükmeyen paketler farklı makinalarda çalışmayacaktır.

Bakıyorum, paket bağımlılıklarım güncellenmiş.

"devDependencies": {
  "webpack": "^3.8.1",
  "webpack-dev-server": "^2.9.3"
}

Şimdi build komutumuzu güncelleyelim.

"scripts": {
  "build": "webpack-dev-server --entry ./src/js/app.js --output-filename ./dist/bundle.js"
},

Ve çalıştıralım.

npm run build

Şu an 8080 portumda proje sorunsuz çalışmakta. Tabir-i caizse; koşmakta, ayakta.

GitHub

Buraya kadar yaptığımız çalışmaları GitHub üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

results matching ""

    No results matching ""