Çekirdek Kavramları

Şimdiye kadar package.json’da modül girişini ve paket çıkışını belirttik sadece. Peki, diğer eklentileri kullanmak için ve farklı konfigüre işlemleri için ne yapacağız? Cevap basit!

Çalışmamızın ana dizininde webpack.config.js oluşturuyorum.

module.exports = {
  entry: './src/js/app.js',
  output: {
    filename: 'bundle.js',
    path: __dirname + '/dist'
  }
}

Burada komutlar tanıdık gelmiştir umarım. Entry, yine modülümüzün giriş nokta. Bu kullandığınız yapı dökümanda single entry olarak geçmekte. Birden fazla modül girişini dizi olarak da tanımlayabilirsiniz. Yine bir çıkış noktamız var paketleyicimiz için. Yol ve dosya ismi ile onu da tamamlıyoruz.

Tekrar package.json dosyamızda build komutumuzu güncelleyelim.

"scripts": {
  "build": "webpack -p"
},

Ve tekrar çalıştıralım.

npm run build

Yeniden paketledi ve ekrana çıktımızı verdi.

Bizim bir de CSS dosyamız vardı. Şimdi, CSS’imizi de paketleyelim. Hemen hatırlıyoruz, Webpack yalnızca JS üzerinde çalışır. Peki, bunun için ne yapıyorduk? Eklenti kullanıyorduk, evet.

results matching ""

    No results matching ""