Touchpad (dokunmatik fare)

Touchpad (dokunmatik fare) üzerinde XFCE ve Gnome masaüstlerinde grafiksel arayüz ile dokunmatik ayarlarını düzenleyebiliyorduk. Ben I3WM‘de bunu bulamadığım için bazı düzenlemeler ile sorunu çözeceğiz.

Öncelikle uçbirimi açalım.

/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
Section "InputClass"
Identifier "devname"
Driver "libinput"
MatchIsTouchpad "on"
Option "Tapping" "on"
Option "NaturalScrolling" "true"
Option "TapButton1" "1"
Option "TapButton2" "3"
Option "TapButton3" "2"
Option "VertEdgeScroll" "on"
Option "VertTwoFingerScroll" "on"
Option "HorizEdgeScroll" "on"
Option "HorizTwoFingerScroll" "on"
Option "CircularScrolling" "on"
Option "CircScrollTrigger" "2"
Option "EmulateTwoFingerMinZ" "40"
Option "EmulateTwoFingerMinW" "8"
Option "CoastingSpeed" "0"
Option "FingerLow" "30"
Option "FingerHigh" "50"
Option "MaxTapTime" "125"
EndSection

Yukarıdaki komutları ilgili dosyamızda tanımlayalım ve cihazı yeniden başlatalım. Tüm fonksiyonların başarılı bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz.

Bununla ilgili birkaç kaynak bırakıyorum.

results matching ""

    No results matching ""